پزشکان

دکتر اللهیاری

دکتر محمدرضا الهیاری

آدرس مطب:ارومیه خیام شمالی
کوچه خانباباخان ساختمان پزشکان
شماره 64 طبقه 10
تلفن:32232470-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید: بیمارستان دکتر صولتی-عارفیان-امام رضا

دکتر صولتی

دکتر فریدون صولتی

آدرس مطب : ارومیه بیمارستان دکتر صولتی
تلفن : 3222677-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتیدکتر زاهدی

دکتر صلاح الدین زاهدی

آدرس مطب: ارومیه میدان امام حسین بالای داروخانه دکتر فرازجو
تلفن : 32242404-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید: بیمارستان دکتر صولتی -امام خمینی – آذربایجان


دکتر قندیلی

دکتر لطیف قندیلی

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام خیابان طرزی ساختمان پزشکان طبقه 3
تلفن : 32227332-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نمایید : بیمارستان دکتر صولتی – بیمارستان آذربایجان – بیمارستان امام خمینی – بیمارستان عارفیان

دکتر افراسیابی

دکتر رضا افراسیابی

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام
شمالی کوچه خانباباخان
ساختمان خیام
تلفن : 32226683-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نمایید : بیمارستان دکتر صولتی

دکتر خوبهی

دکتر سیامک خوبهی

آدرس مطب : ارومیه خیابان مدنی
جنب بانک ملی
ساختمان جم طبقه 2
تلفن : 32227661-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نمایید : بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان شفا

دکتر بهروز

دکتر سامران بهروز

آدرس مطب : ارومیه خیابان سرداران
کوچه خانباباخان ساختمان لقمان حکیم
طبقه3 واحد 32
تلفن : 32241881 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان عارفیان

دکتر پرورش

دکتر احمد پرورش

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام
جنب خیابان طرزی روبروی بانک
رفاه ساختمان پزشکان طبقه 2
تلفن:32220881-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان آذربایجان

دکتر فوقی

دکتر غلامرضا فوقی

آدرس مطب : ارومیه خیابان سرداران
مجتمع سبحان 3
طبقه 2
تلفن : 32227877- 044

بیمارستانهایی که در آنها فعالیت
می نماید: کل بیمارستان های
سطح شهر ارومیه

دکتر احمدی

دکتر شیوا احمدی

آدرس مطب:ارومیه خیابان خیام شمالی
کوچه خانباباخان مجتمع پزشکی
مداین پلاک 58
تلفن : 32242707 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی
آذربایجان
بیمارستان شفا

دکتر اسدی افشار

دکتر میترا اسدی افشار

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام
شمالی کوچه خانباباخان ساختمان
لقمان حکیم طبقه 1 واحد 15
تلفن : 32242564 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان آذربایجان
بیمارستان عارفیان

دکتر شفقی

دکتر نرمین شفقی

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام
شمالی ساختمان پزشکان دی
جنب آموزش و پرورش
تلفن : 32238568-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان آذربایجان–بیمارستان شفا–بیمارستان عارفیان

دکتر نانبخش

دکتر فریبا نان بخش

آدرس مطب: ارومیه خیابان خیام
شمالی- کوچه خانباباخان
ساختمان خیام ط 2
تلفن: 32220356 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی

دکتر نوذر نژاد

دکتر رسول نوذرنژاد

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام
جنب پاساژ ستارخان طبقه 3
تلفن : 32227443 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان آذربایجان

دکتر انتظاری

دکتر علی اکبر انتظاری

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام
خیابان طرزی
ساختمان پزشکان
تلفن : 32232974 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی

دکتر قزوینی

دکتر شهرزاد قزوینی

آدرس مطب : ارومیه خیابان امینی
روبروی استانداری
کوی نعمتی پلاک 9
تلفن : 32240429 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی

دکتر درخشانی

دکتر داریوش درخشانی

آدرس مطب : ارومیه جارچی باشی بیمارستان شهید عارفیان بخش ICU
تلفن : 329349 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان صولتی – بیمارستان شفا – بیمارستان سیدالشهدا

دکتر طاهری

دکتر جمشید طاهری

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام
شمالی کوچه خانباباخان
تلفن : ــــــــــ
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان آذربایجان

دکتر شریفی

دکتر نورالدین شریفی

آدرس مطب: ارومیه- بلوار ارشاد
بالاتر از بیمارستان امام خمینی (ره)
ساختمان پزشکان نور
تلفن: 33480172 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی

دکتر خدایی

دکتر کریم خدایی


تلفن : 32233382-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید: بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان امام خمینی
آذربایجان

دکتر محمودی

دکتر محمد حسین محمودی

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام
شمالی کوچه خانباباخان
ساختمان اندیشه
تلفن : 32224137-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان عارفیان

دکتر نصیری

دکتر بهروز نصیری

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام
ساختمان پزشکان نصر رازی
تلفن : 32222219 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان صولتی
بیمارستان شفا
بیمارستان سیدالشهدا

دکتر رحیمی راد

دکتر محمدحسین رحیمی راد

آدرس مطب: ارومیه- خیابان سرداران
کوچه خان بابا خان
مجتمع سرداران

تلفن: 32241478 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی

دکتر بوکانی

دکتر محمد خالد رضایی بوکانی

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام
کوچه صنایع دستی
ساختمان پزشکان رازی
تلفن : 32233053-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان آذربایجان

دکتر انعامی مقدم

دکتر ایرج انعامی مقدم

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام
شمالی - کوچه خانباباخان
مجتمع ایران مهر طبقه اول

تلفن : 32236318-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت مینماید : بیمارستان دکتر صولتی

دکتر نیافر

دکتر رامین نیافر

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام
شمالی ساختمان پزشکان نور
طبقه زیر زمین
تلفن : 32240820-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت مینماید : بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان عارفیان - بیمارستان ارتش

دکتر فروغی پور

دکتر عباس فروغی پور

آدرس مطب : ارومیه آزمایشگاه
بیمارستان دکتر صولتی

تلفن : 32222525-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان امام رضا

دکتر صراف زاده

دکتر حمید صراف زاده

آدرس مطب:ارومیه خیابان حسنی
روبروی فروشگاه رفاه
ساختمان پزشکان صدر
تلفن: 32241372- 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید:بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان امام رضا

دکتر خالد محمودزاده

دکتر خالد محمودزاده

آدرس مطب : ارومیه خیابان مدنی
جنب آزمایشگاه دکتر میلانی
بالای داروخانه دکتر اخوان
تلفن : 32233668-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان آذربایجان

دکتر معصومی

دکتر فریدون معصومی

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام
شمالی کوچه خانباباخان
ساختمان ایران مهر طبقه دوم
تلفن : 32245283-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان امام رضا
بیمارستان آذربایجان

دکترمیرزا طلوعی

دکتر فردین میرزا طلوعی

آدرس مطب: بلوار ارشاد
ساختمان نور

تلفن : 33449762-044

بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید:بیمارستان دکتر صولتی
بیمارستان امام خمینی

دکترهروی

دکتر محمد هروی

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام
شمالی روبروی داروخانه
دکتر فتاح پور ساختمان پزشکان
طبقه همکف

تلفن : 32234161 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان آذربایجان

دکتر سقط فروش

دکتر حسن سقط فروش

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام
شمالی کوچه خانباباخان
ساختمان پزشکان خیام
تلفن : 32232784 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی

دکتر محمدی فلاح

دکتر محمدرضا محمدی فلاح

آدرس مطب: خیابان ورزش
ابتدای خیابان سلطانی، مجتمع نیکان
طبقه اول واحد ۲
تلفن: 33459171 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی

دکتر صمدزاده

دکتر سعید صمدزاده

آدرس مطب : ارومیه خیابان خیام
شمالی کوچه اول
ساختمان خیام
تلفن : 32227728 - 044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی

دکتر فرشید

دکتر بهمن فرشید

آدرس مطب : ارومیه خیابان امام
جنب بانک ملت
ساختمان مجتمع پزشکی
تلفن : 32229968-044
بیمارستانهایی که در آنها فعالیت می نماید : بیمارستان دکتر صولتی