بیمارستان دکتر صولتی

شرکت گروه پزشکی حکیم نجف

امروز: جمعه 31 شهریور 1402
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

منشور حقوق بیمار

 • دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .
 • اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .
 • حق انتخاب و تصمیم گيری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود .
 • ارائه خدمات سلامت باید مبتنی براحترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد .
 • دسترسی به نظام كارامد رسيدگی به شكایات حق بيمار است .

قوانین و مقررات بیمارستان

 • کلیه امورات مراقبتی بیمارستان بعد از پذیرش برعهده کادر بیمارستان بوده و بدون هماهنگی با پرسنل بخش هیچ اقدامی اعم از پایین آمدن بیمار از تخت – تغذیه بیمار – مصرف داروهای قبلی را سرخود انجام ندهید.
 • هرگز بيمار خود را بدون اجازه پزشک و پرستار از بخش خارج نكنيد.
 • از آوردن وسایل اضافی و جمع شدن آنها در اطراف بيمار خودداری نماييد.
 • براي جلوگيری از ازدحام و مراقبت مناسب از بیمار، لطفا فقط يک همراه نزد بيمار بماند.
 • رعايت قوانين و مقرvات بيمارستان و عرف ارتباطات اجتماعی كشور و پوشش اسلامی در داخل بيمارستان ضروری است.
 • استعمال دخانيات در كليه قسمت هاي بيمارستان اكيدا ممنوع است.

بخش های بیمارستان

بیماران بین الملل

انتقادات و پیشنهادات

اینستاگرام (اسکن کنید)