بیمارستان دکتر صولتی

متخصصین زنان و زایمان بیمارستان دکتر صولتی

فريبا نان بخش

تخصص:

آدرس:

تلفن:

افسانه سهرابی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

الهام پورعلی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

حمید نظیفی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

میترا اسدی افشار

تخصص:

آدرس:

تلفن:

سیدمحمد مدینه ای

تخصص:

آدرس:

تلفن:

لیدا اکبری قصور

تخصص:

آدرس:

تلفن:

اقدس ببردل

تخصص:

آدرس:

تلفن:

نسرین سیروس رضایی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

المیرا قنادان

تخصص:

آدرس:

تلفن:

خدیجه صالحی صدقیانی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

فرشته دماری یام

تخصص:

آدرس:

تلفن:

فریبا ناهید

تخصص:

آدرس:

تلفن:

مریم جاریانی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

آناهیتا شیخ زاده

تخصص:

آدرس:

تلفن:

رسول نوذر نژاد

تخصص:

آدرس:

تلفن:

کتایون نخجوانی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

شیوا احمدی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

معصومه تقی پور ثانی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

طاهره بهروزی لک

تخصص:

آدرس:

تلفن:

سهیلا قریشی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

ژاله جهانپور

تخصص:

آدرس:

تلفن:

المیرا جعفری زاده

تخصص:

آدرس:

تلفن:

میترا مختاری توانا

تخصص:

آدرس:

تلفن:

نرمین شفقی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

شراره سیوانی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

عاطفه نمکی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

ثریا صادقی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

ژیلا ناصری

تخصص:

آدرس:

تلفن:

بهناز شهیدی

تخصص:

آدرس:

تلفن:

ساناز فدوی

تخصص:

آدرس:

تلفن: