بیمارستان دکتر صولتی

آموزش به بیمار

بخش اورژانس

  • آموزش بدو ورود: مباحث مربوط به ایمنی بیمار(بالا بودن بدساید تخت ها) آشنایی با محل سرویس بهداشتی، زمان ویزیت پزشک معالج، آموزش در خصوص روند درمان، رژیم بیمار
  • آموزش بیمار تحت نظر: مباحث مربوط به ایمنی بیمار، عدم دستکاری اتصالات، توجیه بیمار در مورد رضایت آگاهانه برای پروسیجرهای درمانی
  • آموزش بیمار حین ترخیص: آموزش در مورد نحوه ی مصرف داروها، آموزش خودمراقبتی، زمان مراجعه برای پیگیری نتایج تستهای معوقه، دادن فرم علائم خطر به بیماران در معرض عفونت(مانند ترشح چرکی، قرمزی و تورم موضعی، باز شدن بخیه، سوزش ادرار، تکرر ادرار و…)، توجیه بیمار در مورد طرح دیتا.

بخش زنان و زایمان

  • آموزش بدو ورود و قبل از عمل: خوش آمدگویی، ناشتا بودن،خوابیدن به پهلو چپ، بالا بردن بدسایدها، معرفی خود ماما و پزشک، نوع بیماری، بخش، محل سرویس قبله، توضیح زنگ اخبار، زنگ احضار پرستار یا ماما
  • آموزش بعد عمل: نخوردن هیچ چیزی،توضیح نحوه استفاده از زنگ اخبار و زنگ احضار پرستاری در صورت RBR شدن با نیروی خدماتی، آموزش شیردهی، آموزش مراقبت از محل عمل
  • آموزش حین ترخیص: نحوه مصرف دارو،خوردن چه غذاها، توصیه به راه رفتن، در صورت وجود درد و مشاهده خونریزی مراجعه به پزشک و بیمارستان، پیگیری جواب پاتولوژی وتست های معوقه، مراقبت از محل عمل و بهداشت فردی

بخش E/ENT

  • آموزش بدو ورود وقبل از عمل: فضای فیزیکی، بالا بودن نرده های تخت، معرفی پزشک، معرفی پرستار، ناشتابودن، توضیح در مورد روند درمان، معرفی فضای فیزیکی بخش(سرویس، حمام) قبله، نوع پوزیشن، زنگ احضار پرستار
  • آموزش بعد از عمل: رژیم،پوزیشن، مراقبت از محل عمل، بالا بودن بدسایدها، اطلاع به پرستار مواقع خونریزی، روند درمان، دارو
  • آموزش حین ترخیص: مصرف دارو، علائم و عوارض ناشی از عمل، مراجعه به مطب، آزمایش معوقه، مراجعه بعدی، رژیم، استحمام، میزان فعالیت، نحوه تزریق انسولین